Opinió

OPINIÓ | Contra l'LGTBI-fòbia: noves eines, més recursos, compromís i determinació

Ni la determinació ni el compromís, només, són suficients. Cal traduir aquesta aposta en mesures efectives, i amb més recursos. L'aposta del Govern republicà i la nova conselleria d'Igualtat i Feminismes per fer front a l'LGTBI-fòbia és clara.

OPINIÓ | Contra l'LGTBI-fòbia: noves eines, més recursos, compromís i determinació
OPINIÓ | Contra l'LGTBI-fòbia: noves eines, més recursos, compromís i determinació

La violència contra les persones LGTBI no és pas un fenomen nou, però veiem com l'auge de la ultradreta i els discursos d'odi, la visibilitat i pèrdua de la por a denunciar, i la fi del confinament han incrementat la seva incidència, fins al 46,4% enguany fins aquest setembre segons apunta l'Observatori contra l'Homofòbia. Com a societat no podem restar aliens davant aquesta greu situació, i molt menys des de les administracions. Cal plantar-hi cara amb determinació, i des de tots els àmbits – institucional, policial, judicial, i social.

La determinació esdevé compromís ferm amb la creació de la conselleria d'Igualtat i Feminismes. La nova Generalitat republicana ha volgut posar la lluita per la igualtat i contra qualsevol forma de discriminació com a prioritat, com un dels seus objectius estratègics, amb un abordatge feminista, interseccional i transversal a tota l'acció del govern.

Però ni la determinació ni el compromís, només, són suficients. Cal traduir aquesta aposta en mesures efectives, i amb més recursos per avançar en la lluita contra l'LGTBI-fòbia. Així, els pressupostos presentats pel Govern republicà per a l'any 2022 suposen duplicar els recursos que fins ara es destinaven a polítiques d'igualtat i permetran desplegar la nova conselleria. I pel que fa a les polítiques LGTBI+, la dotació es triplica i ascendeix a 4,5 MEUR. Uns recursos necessaris per, entre d'altres accions, reforçar i continuar desplegant la xarxa de Serveis d'Atenció Integral LGTBI (SAI) per continuar donant resposta a situacions de discriminació i proporcionar atenció, informació i acompanyament en l'àmbit de la diversitat sexual i de gènere.

I més enllà dels recursos, és important també disposar de totes les eines possibles. La llei 11/2014, norma pionera en el seu moment, va ser aprovada amb un ampli suport fruit del treball col·lectiu del teixit associatiu i el moviment LGTBI. Amb l'aprovació de la llei 19/2020 comptarem a partir d'ara de noves eines que ens han de permetre continuar avançant. Amb l'aprovació del procediment sancionador antidiscriminatori de la llei 19/2020, que també ho és de la 11/2014, o el desplegament de l'Òrgan per la Igualtat de Tracte i l'Observatori contra la Discriminació, podrem anar una passa més enllà, juntament amb l'abordatge integral dels delictes d'odi, l'impuls de la coeducació i la diversitat en totes les etapes escolars. Perquè l'aposta del Govern republicà és clara: determinació, compromís, més recursos i noves eines per fer possible una societat lliure d'LGTBI-fòbia.

 

Coque Garcia. President de la Coordinadora de Polítiques per a Persones LGTBI