Posar en valor la “T”

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat recentment la Guia de Recursos per a Persones Trans de la Ciutat de Barcelona. Aquesta és sens dubte una molt bona iniciativa que a més dóna compliment a una de les mesures incloses en el Pla Municipal per al Col·lectiu LGTB 2010-2105 de la ciutat.
En aquesta guia, elaborada exclusivament per persones del col·lectiu trans, s’hi poden trobar un seguit de recursos i serveis que tant des de l’àmbit municipal com des del món associatiu s’ofereixen als homes i dones transsexuals de Barcelona. Així doncs s’hi pot trobar informació d’àmbits diversos com és la salut, el món laboral, la transfòbia o els espais relacionals i d’acollida.

Cal posar en valor mesures com aquesta pel fet que suposen abordar les problemàtiques d’un col·lectiu força invisibilitzat, tant a nivell social com dintre del propi col·lectiu LGTB, i amb greus problemes d’exclusió social i laboral.
I sobretot cal reafirmar la necessitat que els ajuntaments de ciutats mitjanes i grans disposin de plans municipals adreçats a les persones LGTB, que estableixin mesures concretes com aquesta i que es dotin de grups de treball amb les persones del col·lectiu.


Coordinadora LGTB
Esquerra Republicana