Sotxi: els jocs de la discriminació

Avui tenen lloc els Jocs Olímpics d’hivern a la ciutat russa de Sotxi. Uns jocs envoltats de polèmica degut a la discriminació i la vulneració dels drets humans bàsics que perpetra el govern rus a través de la seva legislació contra les persones LGTB.

I és que mentre es desenvolupin aquests JJ.OO, el govern autoritari de Putin continuarà practicant l’homofòbia d’estat a través de la “Llei contra la propaganda homosexual”. Una llei que a partir de relacionar homosexualitat amb pedofília, prohibeix qualsevol manifestació pública del col·lectiu gai, amb l’objectiu de crear un clima d’hostilitat vers les persones LGTB que les condemni a la invisibilitat.

Un estratègia destinada a perpetuar l’homofòbia social i a donar cobertura a aquells que la practiquen, sovint de manera violenta. No és casualitat que durant els darrers mesos s’hagin produït molts casos de tortures i assassinats contra joves gais del país.
Aquestes actituds també s’han fet extensives als Jocs de Sotxi, amb dures advertències als esportistes LGTB i les declaracions de l’alcalde de la ciutat, Anatoli Pakhomov, recolzant la llei “anti-gai” del govern i afirmant que “a la ciutat de Sotxi no hi ha gais”.

Malgrat que la Carta Olímpica afirma al seu article 4 que "La pràctica d'esport és un dret humà” i que “totes les persones han de tenir la possibilitat de practicar esport, sense discriminació de cap tipus…” o l’article 6, que estableix que “qualsevol forma de discriminació respecte a un país o a una persona per motius de raça, religió, política, sexe o d’altres característiques és incompatible amb la pertinença al Moviment Olímpic”, cap d’aquests valors serà present en aquests jocs.

Malgrat alguns posicionaments de mandataris a nivell internacional i absències significatives d’alguns caps d’estat, la resposta internacional hauria d’haver estat més contundent contra un estat que vulnera clarament els drets humans més bàsics i unes polítiques que poden influenciar a altres estats de l’entorn (alguns membres de la UE).
Mentrestant, continuarem observant uns Jocs, que de cap manera representen els valors de l’esport i l’olimpisme. Uns jocs de la vergonya i de la discriminació.


Xavier Florensa
Coordinadora LGTB
Esquerra Republicana