Carta d'Oriol Junqueras a l'Ambaixada d'Uganda

Excma. Sra. Elizabeth Paule Napeyok
Ambaixada de la República d'Uganda a París
13, Avenue Raymond Poincare
75116 Paris

Benvolguda senyora Napeyok,
 
Us fem arribar aquesta carta, tal i com ja vam fer el maig del 2011, degut al projecte de llei que el parlament del vostre país està debatent i que té com a objectiu l’enduriment de les penes contra la homosexualitat. Una llei que, si és aprovada, pot condemnar a cadena perpètua –i fins i tot a la pena de mort- a milers de ciutadans i ciutadanes ugandesos/es pel fet de ser homosexuals.

Des de Catalunya, us volem tornar a expressar el nostre rebuig més enèrgic per la tramitació d'aquesta Llei, ja que atempta contra els drets humans i contra la llibertat de les persones.

La Declaració dels Drets Humans, en el seu article 2, diu que qualsevol persona té dret a gaudir de drets i llibertats sense cap distinció per raça, color, sexe, llengua, religió, opinió, origen o qualsevol altra classe. Tampoc no es farà cap distinció fonamentada en l'estatus polític, administratiu i internacional del país o territori del qual depengui jurídicament la persona. Així mateix, en el seu article cinquè, preveu que cap persona pot ser sotmesa a tortura, ni a penes o a tractes cruels, inhumans o degradants. A banda, aquest projecte de llei vulnera greument els principis de Yogyakarta, que recullen aquells drets més fonamentals que ningú, cap persona ni cap estat, regió o qualsevol altre tipus d'organització política, no pot negar a cap ésser humà.

Des d'Esquerra Republicana de Catalunya ens volem sumar a les condemnes que durant les darreres setmanes han expressat diversos governs i organismes, així com diverses entitats del moviment LGTB de Catalunya.
També us demano que feu tot el que democràticament sigui possible per lluitar contra la homofòbia a Uganda i evitar que aquest projecte de llei prosperi.

Atentament,

Oriol Junqueras
President d’ERC
Barcelona, 4 de febrer de 2013