Contra la Sida no podem baixar la guàrdia

El passat 1 de desembre vam commemorar el Dia Mundial en la lluita contra la Sida, un bon moment per recordar la gran tasca de prevenció i atenció a les persones amb VIH que que al llarg d’aquests 31 anys ha dut a terme el moviment LGTB. Un moviment que inicialment va haver de patir els estigmes i la discriminació que generava aquesta pandèmia (ja que s’associava exclusivament al col·lectiu homosexual) i que amb la seva feina ha contribuit a lluitar contra la Sida, beneficiant així a tota la societat.

Al nostre país, i gràcies als avenços mèdics, la Sida s’ha convertit en una malaltia crònica i s’està treballant en la recerca d’una vacuna que eviti el seu contagi.

Malgrat tot, el 2012 no ha estat molt negatiu pel que fa a la lluita contra la Sida. La decisió del Govern espanyol de desmantellar el Plan Nacional sobre el Sida, els retards i les retallades de les subvencions adreçades a les associacions que treballen en aquest àmbit (que ha afectat sobretot a les entitats catalanes) i la supressió de les transferències pressupostàries a les comunitats autònomes per la lluita contra Sida, han evidenciat la política erràtica del PP en aquest tema.

També les retallades del Govern català en aquest àmbit a banda dels deutes pendents amb les entitats del sector, dificulten la prestació d’aquests serveis i suposen un perill per un model de prevenció que ha estat molt positiu al llarg de les darreres tres dècades.

Cal per tant, no baixar la guàrdia en aquest àmbit, potenciar les polítiques de prevenció i sobretot augmentar el nombre de proves del VIH, ja que un diagnòstic precoç és la millor manera de reduir el nombre de transmissions.


Xavier Florensa
Coordinador Polítiques per a persones LGTB