Els nous reptes de les polítiques LGTB

Des d’Esquerra hem treballat durant els darrers 10 anys per tal de crear i consolidar unes polítiques adreçades al col·lectiu LGTB. A nivell legislatiu, impulsant al Congrés dels Diputats el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe –que recentment ha estat avalat pel Tribunal Constitucional- i fent possible des del Govern de la Generalitat el dret d’adopció per part de famílies homoparentals. Unes mesures que han permès assolir reivindicacions històriques del moviment LGTB i l’equiparació legal del col·lectiu LGTB vers la resta de la societat.

Però des del Govern de Catalunya, Esquerra també va impulsar polítiques orientades a avançar cap a la igualtat real. La creació del Programa per al Col·lectiu LGTB, que va permetre l’aprovació del Pla Interdepartamental per a la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals o la creació del Consell Nacional LGTB, com a òrgan d’interlocució i col·laboració entre el Govern i les associacions LGTB, són exemples evidents de l’aposta d’Esquerra per aconseguir la plena normalització social del fet LGTB.

Ara, un cop consolidats uns drets bàsics com són els del matrimoni i l’adopció (la recent sentència del TC ens ha permès tancar aquesta carpeta) cal aprofitar l’inici d’aquesta nova legislatura per enfortir les polítiques LGTB. En aquest sentit, des d’Esquerra apostem per tirar endavant una llei contra la homofòbia, destinada a reconèixer els drets d’aquests col·lectiu i donar eines per lluitar contra l’homofòbia que encara perdura a la nostra societat. Una llei, que des de l’arribada de CiU al govern de la Generalitat porta dos anys descansant en un calaix malgrat que ERC va deixar enllestit el projecte de llei.

En aquesta campanya electoral diverses entitats LGTB (com el FAGC, el Casal Lambda, la Coordinadora de LGTB o les Famílies LG) van reclamar l’aprovació d’aquesta llei i van fer signar un compromís als diversos partits per tal d’impulsar-la durant el primer any de legislatura. Un compromís que han signat la majoria de forces polítiques: ERC, ICV, CUP, PSC i CiU (aquests darrers amb reserves, ja que no aposten per una llei d’aquest tipus).

Cal doncs que a partir de la setmana vinent ens posem a treballar per generar acords i consensos sobre una llei necessària i reivindicada pel moviment LGTB, així com per renovar i enfortir les polítiques LGTB que s’impulsen des del Govern de la Generalitat. Des d’Esquerra farem tot el possible per aconseguir-ho.


Xavier Florensa
Coordinadora de Polítiques LGTB
lgtb@esquerra.org