Opinió

OPINIÓ | Davant l'LGTBI-fòbia, acabem amb la impunitat

Opinió

OPINIÓ | Davant l'LGTBI-fòbia, acabem amb la impunitat

Hem d'acabar amb l'absoluta impunitat amb què actuen els que exerceixen la violència contra les persones LGTBI, davant la que no s'hi valen excuses, mirar cap a una altra banda o posar-s'hi de perfil. La creació de la nova conselleria de Feminismes i Igualtat ha de donar un nou impuls a les polítiques LGTBI des de l'acció de govern, de manera valenta i transversal, de la mà del món local i el teixit associatiu del país